Wejście do galerii
Strona główna » badania / publikacje » badania

Badania sponsoringu

„Badania sponsoringu biznesowego na rzecz kultury i sztuki w Polsce“ to projekt, którego celem jest zbadanie postaw przedstawicieli biznesu wobec zaangażowania w działania sponsoringowe, ze szczególnym uwzględnieniem sfery kultury i sztuki.

 

Opracowania Fundacji COMMITMENT TO EUROPE arts & business są jedynymi, dostępnymi na rynku polskim badaniami dotyczącymi problematyki zaangażowania sektora prywatnego w działalność sponsoringową. Uwzględnione w raporcie wyniki stanowią część ilościową badań i wykazują ogólne tendencje oraz opinie sektora prywatnego na temat sponsoringu, ze szczególnym uwzględnieniem sponsoringu kultury i sztuki.

 

Druga edycja badań została poszerzona o zagadnienia dotyczące odpowiedzialności społecznej firm. Decyzja o włączeniu CSR w zakres badanej problematyki została podjęta w oparciu o wyniki badań z 2006 roku, które wskazały, ze sponsorowanie kultury jest powszechnie uznawane jako działanie z zakresu odpowiedzialności społecznej firm (CSR). Z tego tez powodu autorzy opracowania uznali za zasadne pogłębić ów temat i zweryfikować, jak faktycznie postrzegana jest odpowiedzialność społeczna firm przez operujące w Polsce przedsiębiorstwa.

 

RAPORT Z BADAŃ 2009

RAPORT Z BADAŃ 2006

Szukaj
Logowanie

Raport
Raporty z badań sponsoringu kultury i sztuki opracowanych przez Fundację COMMITMENT TO EUROPE arts & business - kto sponsoruje? co sponsoruje? dlaczego sponsoruje?jak postrzegany jest sponsoring?
więcej »
Copyright 2003-2015 COMMITMENT TO EUROPE arts & businessDeveloped by 305 Studio