Wejście do galerii
Strona główna » doradztwo / konsultacje » komunikacja

komunikacja

W warunkach coraz większej konkurencji firmy nie poprzestają na tradycyjnych narzędziach komunikacji – bezustannie poszukują niestandardowych sposobów, które nie tylko będą skutecznym wyróżnikiem wśród kontrofert, ale przede wszystkim przyczynią się do nawiązania efektywnego dialogu z grupami obecnych i potencjalnych klientów.

 

Obecnie komunikacja marketingowa nabiera nowego znaczenia. Dotąd pojmowano ją jako jednostronną transmisję informacji na temat działalności i produktów firmy, mająca wywołać określoną reakcję - dokonanie zakupu. W chwili obecnej komunikacja marketingowa to działanie dwukierunkowe, służące zarówno sprzedaży, jak i zrozumieniu potrzeb i oczekiwań klienta. W tym kontekście wiele tradycyjnych instrumentów straciło na efektywności, inne zaś umacniają swą pozycję, jako skutecznego narzędzia  wymiany informacji pomiędzy firmą a rynkiem.

 

 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, wspieramy naszych Partnerów w zakresie:

  • tworzenia i realizacji strategii komuniacji wewnętrznej i zewnętrznej
  • określenia celów działań komunikacyjnych
  • opracowania taktyki komunikowania
  • doboru narzędzi i technik
  • nadzoru nad realizacją poszczególnych elementów strategii
  • kompleksowej kontrola efektów kampanii komunikacyjnych
  • monitoringu i ewaluacji działań
Szukaj
Logowanie

Raport
Raporty z badań sponsoringu kultury i sztuki opracowanych przez Fundację COMMITMENT TO EUROPE arts & business - kto sponsoruje? co sponsoruje? dlaczego sponsoruje?jak postrzegany jest sponsoring?
więcej »
Copyright 2003-2015 COMMITMENT TO EUROPE arts & businessDeveloped by 305 Studio