Wejście do galerii

ARTS & BUSINESS AWARDS

Arts & Business Awards jest konkursem, który ma na celu nagradzanie działań na styku kultury oraz biznesu. Działań, które pokazują, że partnerstwo kultury oraz biznesu jest możliwe. 

 

Pomysł ARTS & BUSINESS AWARDS narodził się pod koniec lat siedemdziesiątych w Wielkiej Brytanii. Brytyjskie Stowarzyszenie na Rzecz Sponsorowania Sztuki (Association for British Sponsorship for the Arts), którego działania skoncentrowane były głównie na promowaniu sponsoringu jako formy współpracy biznesu z instytucjami kultury, postanowiło wyróżnić swoich partnerów.

 

W 1978 roku po raz pierwszy przyznało nagrody firmom komercyjnym, zaangażowanym w sponsoring kultury i sztuki. Z czasem stowarzyszenie zmieniło nazwę na Arts & Business UK oraz rozszerzyło profil swojej działalności o działania partnerskie światów biznesu i kultury. Nagrody również zmieniły swój charakter, koncentrując się w równej mierze na uhonorowaniu sponsorów kultury jak i promowaniu współpracy tych dwóch światów.

 

Idea honorowania działań promujących partnerstwo arts & business szybko zyskała uznanie na całym świecie. Wzorem Brytyjczyków, nagrody zaczęto przyznawać w pozostałych krajach europejskich, jak również Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. Europejskim wydarzeniom ARTS & BUSINESS AWARDS patronuje European Committee for Business, Arts and Culture (CEREC) - powołana z inicjatywy Komisji Europejskiej organizacja zrzeszająca stowarzyszenia, fundacje i instytuty propagujące ideę arts & business.

Szukaj
Logowanie

Raport
Raport z ostatnich badań sponsoringu kultury i sztuki opracowany przez Fundację COMMITMENT TO EUROPE arts & business - kto sponsoruje? co sponsoruje? dlaczego sponsoruje?jak postrzegany jest sponsoring?
więcej »
Ankieta
Kto w dobie spowolnienia gospodarczego powinien wspierać sferę kultury?

Państwo
 21%

biznes
 39%

sfera kultury powinna radzić sobie sama
 35%

fundacje i organizacje non-profit
 6%


Copyright 2003-2011 COMMITMENT TO EUROPE arts & businessDeveloped by 305 Studio