Wejście do galerii

ACCENTURE

Accenture, firma o globalnym zasięgu, wspiera realizację programu edukacyjnego, który ma przygotować młodzież z  państw UE do funkcjonowania w integrującej się Europie
 
Nazwa i opis firmy: Accenture to wiodąca firma świadcząca na całym świecie usługi w zakresie konsultingu, rozwiązań informatycznych oraz outsourcingu. Wykorzystując nowoczesne rozwiązania, pomaga klientom przekształcić się w wysoce efektywne, nowoczesne organizacje. Specjaliści firmy doskonale znają procesy biznesowe i technologiczne oraz dysponują doświadczeniem zgromadzonym w wielu projektach. Dzięki temu Accenture zapewnia klientom odpowiednich ludzi, umiejętności i rozwiązania technologiczne potrzebne do podnoszenia ich efektywności.
Dla Accenture pracuje ponad 158 000 osób w 49 krajach na całym świecie; w roku finansowym 2006 przychody firmy sięgnęły 16.65 miliarda dolarów.
Od 17 lat Accenture pomaga usprawniać działania firm na rynku polskim. Obecnie zatrudnia ponad 750 wysokiej klasy profesjonalistów, którzy świadczą usługi dla firm z wielu branż, od bankowości i ubezpieczeń przez produkcję i dystrybucję, handel, telekomunikację, po energetykę i zasoby naturalne. W Polsce Accenture ma biura w Warszawie i Łodzi.
 
Nazwa projektu: Learning@Europe
Wkład firmy: Sponsoring finansowy globalnej fundacji Accenture
 
Szczegółowy opis projektu:  Learning@Europe (L@E) to ogólnoeuropejski projekt edukacyjny, który łączy najnowsze rozwiązania technologiczne z tradycyjną metodologią nauczania. Sercem programu są sesje on-line odbywające się we Wspólnym Trójwymiarowym Wirtualnym Środowisku, zaprojektowanym w sposób umożliwiający jednoczesny udział wielu użytkowników. Uczestnicy podczas przygotowań do dyskusji zapoznają się z dokumentami, przygotowują interpretacje wydarzeń historycznych widziane z różnych, wielokulturowych perspektyw oraz wypowiadają się na forach internetowych.
Projekt ma motywować młodzież w wieku 14 -19 lat do nauki oraz współpracy na płaszczyźnie paneuropejskiej, między różnymi krajami i zróżnicowanymi środowiskami. Wspiera rozwój umiejętności i wartości, jak współpraca (bezpośrednia i przez internet), samodzielność, wydajny podział pracy, komunikatywność, otwartość, tolerancja, krytyczne i niezależne myślenie, kreatywność, inicjatywa. Promuje integrację narodów Europy oraz młodzieży z różnych środowisk i odmiennych ścieżek edukacji (ogólnokształcąca, techniczna, etc.). Wspomaga także ideę równych szans, m.in. za sprawą atrakcyjnych rozwiązań technicznych programu dostępnych nawet dla słabo wyposażonych szkół (tylko trzy komputery na klasę wystarczą, aby uczestniczyć we wszystkich zajęciach).
Temat przewodni przedsięwzięcia „Identyfikacja narodowa w Europie” obejmuje zagadnienia społeczne, polityczne, gospodarcze; ma wywołać refleksję na temat religijnych i kulturowych czynników kształtowania się tożsamości narodowych w Europie. Projekt wzbogaca edukację historyczną młodzieży o perspektywę ogólnoeuropejską, nieobecną w programach edukacji poszczególnych krajów. Rozwijając biegłość w używaniu technologii, która jednocześnie jest dla dzieci zachętą do nauki, program wspiera zdrowe współzawodnictwo i ciekawość oraz chęć zrozumienia różnic i podobieństw między narodami europejskimi, niezbędną w czasach „globalnej wioski”.  Kontakt z młodzieżą z innych krajów zachęca młodych Polaków do nauki języków obcych, nauki o innych kulturach, pogłębiania wiedzy  na temat historii kraju, a także pobudza wiarę w siebie, dumę narodową, poczucie wspólnoty europejskiej; znacząco poszerza horyzonty. W perspektywie program ma przełamywać stereotyp pasywnej nauki, nudnej szkoły i oddzielenia nauki informatyki od innych zajęć szkolnych.
Pierwszą edycję Learning@Europe przeprowadzono w miesiącach marzec –maj 2005 r. Wzięli w niej udział uczniowie z sześciu państw (w tym z Polski). W roku szkolnym 2005 – 2006, podczas drugiej edycji, do projektu dołączyły szkoły z dziesięciu państw. W kolejnym roku szkolnym  odbyła się trzecia edycja. Przez trzy lata trwania programu L@E uczestniczyło w nim przeszło 6 000 uczniów i ponad 300 nauczycieli z 18 krajów. Wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej Polska reprezentowana była najliczniej (uczniowie 29 szkół z Białegostoku, Ełku, Gdańska i wielu innych miejscowości w całej Polsce). Szkoły, które wzięły udział w projekcie, to szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące oraz zespoły szkół profilowanych (budowlane, medyczne, mechaniczne etc). W roku 2006 – 2007 w programie uczestniczyło 25 klas z 16 polskich szkół.
 
Partnerzy projektu: Learning@Europe to projekt zainicjowany przez Politechnikę Mediolańską, a jego sponsorem jest globalna fundacja Accenture. Zewnętrzny przegląd metod oceny, analizy i rezultatów dokonany został przez Toma Reeves'a z University of Georgia oraz Jenny Preece z University of Maryland.
Lokalnym sponsorem trzeciej edycji była fundacja TP.
 
Ewaluacja projektu: Dzięki L@E znacząco wzrósł poziom i rozszerzył się zakres wiedzy uczniów (historia narodowa, historia Europy, procesy historyczne) oraz ich umiejętności (praca w grupach, używanie rozwiązań technologicznych w procesie uczenia się; różne metody nauki; funkcjonalne użycie języka angielskiego).
W czasie trwania projektu L@E opublikowano wiele dokumentów naukowych, które prezentowane były podczas imprez międzynarodowych (w Europie i Ameryce Północnej), a także w Parlamencie Europejskim w Brukseli w maju 2006 r. Projekt zdobył akredytację kilku instytucji oświatowych (narodowych i regionalnych) w Europie.
Celem organizatorów jest uczynienie z L@E stałego składnika europejskiego systemu edukacyjnego. Z czasem rozszerzony zostanie zakres merytoryczny projektu, w celu uwzględnienia nowych zjawisk i specyfiki państw, które dołączą do L@E.

 

Szukaj
Logowanie

Raport
Raport z najnowszych badań sponsoringu kultury i sztuki opracowany przez Fundację COMMITMENT TO EUROPE arts & business - kto sponsoruje? co sponsoruje? dlaczego sponsoruje?jak postrzegany jest sponsoring?
więcej »
Ankieta
Wspieranie kultury i sztuki przez sektor prywatny jest:

objawem filantropii
 6%

dowodem na odpowiedzialnie prowadzony biznes
 63%

sposobem na poprawę wizerunku firmy
 19%

obowiązkiem firm
 13%

zbędne
0%


Copyright 2003-2010 COMMITMENT TO EUROPE arts & business