Wejście do galerii

BANK BPH SA

Bank BPH wspiera bardzo różnorodne projekty z zakresu kultury i sztuki. Współpraca z filharmoniami stanowi wyrazisty przykład przedsięwzięcia kompleksowego (filharmonie z całej Polski), wielowymiarowego (zróżnicowane formy sponsoringu) i długofalowego

 

Nazwa i opis firmy: Bank BPH SA jest bankiem uniwersalnym, oferuje kompleksowe usługi finansowe dla klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz instytucjonalnych. Powstał w wyniku połączenia w 2001 r. Banku Przemysłowo-Handlowego Spółka Akcyjna (BPH) z siedzibą w Krakowie z Powszechnym Bankiem Kredytowym Spółka Akcyjna (PBK) w Warszawie. Jest to trzeci co do wielkości bank w Polsce: według stanu na dzień 31 marca 2007 r. wartość jego aktywów oraz kapitałów własnych wyniosła odpowiednio 61,2 mld zł i 7,2 mld zł. Bank dysponuje 484 własnymi placówkami oraz rozwija sieć na zasadzie franczyzy (398 jednostek na terenie całego kraju).

 

Nazwa projektu: Filharmonie z Bankiem
Wkład firmy: sponsoring finansowy

 

Szczegółowy opis projektu: Od 2002 r. Bank BPH współpracuje z 11 polskimi filharmoniami. W sezonie artystycznym 2006/2007 udzielił wsparcia: Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonii Śląskiej w Katowicach, Filharmonii Wrocławskiej, Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy i Filharmonii Zielonogórskiej.
Można wyróżnić pięć głównych nurtów współpracy BPH z filharmoniami: sponsoring finansowy bieżącej działalności artystycznej poszczególnych filharmonii; sponsoring konkretnych przedsięwzięć takich, jak koncerty, konkursy, festiwale, organizowanych przez filharmonie; zakup instrumentów dla filharmonii; promocja młodych talentów; wspieranie wydawnictw muzycznych.
W 2006 r. BPH był sponsorem wybranych koncertów z udziałem wybitnych artystów, m.in.:
- koncert symfoniczny – pierwszy z cyklu Gdańska Jesień Pianistyczna w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku;
- koncert „Niemen – wspomnienia“ w Filharmonii Wrocławskiej;
- koncert kończący Rok Mozartowski w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach;
- koncert Świąteczny Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej;
- operetki „Zemsta Nietoperza” J. Straussa w Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie.
Ponadto od 2003 r. bank jest sponsorem koncertów inaugurujących sezon artystyczny w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Bank sponsoruje także koncerty upamiętniające ważne dla Polaków wydarzenia (m.in. koncerty w Filharmonii Narodowej w 60. rocznicę wydarzeń z okresu II wojny światowej: „Pamiętamy: Getto – Warszawa, 19 kwiecień 1943 r.“ oraz „W hołdzie Powstańcom Warszawskim“).
Ważny element wspierania filharmonii oraz rozwoju i promocji twórczości muzycznej stanowi sponsorowanie festiwali, przeglądów i konkursów, np. Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena, Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, Festiwalu Kompozytorów Polskich w Bielsku Białej, Muzycznego Festiwalu w Łańcucie we współpracy z Filharmonią im. A. Malawskiego w Rzeszowie czy Międzynarodowego Przeglądu Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.
Bank pomaga także w zakupie instrumentów dla filharmonii (w tym np. flety piccolo dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach) oraz włącza się w promocję młodych talentów, np. Wojciecha Pławnera – skrzypka, który zdobył VI nagrodę w Konkursie im. H. Wieniawskiego w 2006 r. i Łukasza Długosza – flecisty Filharmonii Świętokrzyskiej. Także z inicjatywy m.in. BPH w formułę festiwalu beethovenowskiego wpisano koncerty, które stanowią dla młodych muzyków szansę na zademonstrowanie umiejętności przed szeroką publicznością.
Bank wspiera wydawnictwa muzyczne służące popularyzacji muzyki klasycznej, m.in. płyty CD „Filharmonie z Bankiem”, „Album Polski” czy płytę wydaną z okazji XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego z utworami w wykonaniu Piotra i Wojciecha Pławnerów.
 
Ewaluacja projektu:
Projekt „Filharmonie z Bankiem“ jest jednym z kluczowych w polityce sponsoringowej banku z kilku względów. Po pierwsze filharmonie mają istotne znaczenie dla rozwoju kultury narodowej,a te działające w Polsce w większości reprezentują wysoki poziom artystyczny i stanowią jeden z najważniejszych ośrodków kultury w swoich regionach. Muzyka jest uniwersalnym językiem zrozumiałym dla każdego, a filharmonie zlokalizowane we wszystkich najważniejszych miejscowościach starają się dotrzeć do jak największej liczby ludzi, co sprzyja promocji sztuki muzycznej na terenie całego kraju. Poprzez prezentowanie dzieł muzyki polskiej i światowej pod batutą najwybitniejszych polskich i zagranicznych dyrygentów, filharmonie przyczyniają się do edukacji w tym zakresie zarówno całego społeczeństwa, jak i klientów i pracowników BPH (zaproszenia na koncerty, płyty CD). Stwarza to szczególne możliwości integracji działań na rzecz kultury narodowej z budowaniem trwałych relacji z pracownikami i klientami oraz promocją banku, w tym kształtowania i umacniania jego wizerunku jako sponsora kultury i sztuki.
Tytuły „Mecenasa Kultury” oraz „Mecenasa Filharmonii Narodowej” są dowodem na to, że projekt „Filharmonie z Bankiem” zyskał wysokie uznanie w środowisku kultury. Z kolei o uznaniu społecznym dla projektu świadczą głosy klientów i pracowników BPH, którzy wysoko oceniają zaangażowanie banku we współpracę z filharmoniami.

Szukaj
Logowanie

Raport
Raport z najnowszych badań sponsoringu kultury i sztuki opracowany przez Fundację COMMITMENT TO EUROPE arts & business - kto sponsoruje? co sponsoruje? dlaczego sponsoruje?jak postrzegany jest sponsoring?
więcej »
Ankieta
Wspieranie kultury i sztuki przez sektor prywatny jest:

objawem filantropii
 6%

dowodem na odpowiedzialnie prowadzony biznes
 63%

sposobem na poprawę wizerunku firmy
 19%

obowiązkiem firm
 13%

zbędne
0%


Copyright 2003-2010 COMMITMENT TO EUROPE arts & business