Wejście do galerii
Strona główna » Teoria » Definicje i pojęcia

Definicje i pojęcia

Marketing:

proces planowania i realizacji pomysłów urzeczywistniania koncepcji, ustalania cen, promocji, dystrybucji idei towarów i usług do kreowania wymiany, która realizuje cele jednostki i przedsiębiorstw.

w ujęciu klasycznym: „Marketing oznacza odpowiednie planowanie, koordynację i kontrolę wszystkich działań przedsiębiorstwa ukierunkowanych na aktualne i potencjalne rynki zbytu”

w ujęciu nowoczesnym „Marketing jest działalnością ludzką zmierzającą do zaspokojenia pragnień i życzeń nabywców poprzez procesy wymiany”.

 

Promocja:

różne rodzaje czynności jakie podejmuje przedsiębiorstwo by poinformować o cechach merytorycznych produktu i przekonać docelowych nabywców, aby go kupili. Promocja produktu obejmuje: reklamę, video marketing, sprzedaż osobistą oraz promocję sprzedaży.

 

Public relations (PR):

tworzenie wizerunku przedsiębiorstwa (corporate image), budowanie dobrych stosunków między przedsiębiorstwem i różnymi uczestnikami środowiska zewnętrznego oraz zabieganie o korzystną ocenę ze strony mediów.

 

Corporate Social Resonsibility (CSR) / Odpowiedzialność społeczna biznesu:

koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochrony środowiska w swoich strategiach działań na rynku, a także w stosunkach z różnymi grupami interesariuszy

 

Corporate Cultural Resonsibility (CCR) / Odpowiedzialność biznesu za kulturę:

koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich strategiach działań na rynku dobrowolnie uwzględniają  aktywność na rzecz kultury i sztuki

 

Mecenat:

bezinteresowne wsparcie finansowe lub rzeczowe państwa, instytucji lub osób nad sztuką, literaturą i nauką oraz artystami i naukowcami w celu umożliwienia im dalszego rozwoju.

 

Sonsoring:

relacja partnerska, w której sponsor przekazuje na rzecz sponsorowanego środki (finansowe, rzeczowe, usługi) pomocne w realizacji jego konkretnego celu (projektu).  W zamian za rzeczone środki sponsorowany pozwala na wykorzystanie promocyjnego potencjału tkwiącego w danym projekcie kulturalnym.

 

Sponsoring biznesowy:

sponsoring, w którym sponsorem jest biznes – czyli firma. Biznesowy sponsoring kultury i sztuki – takie wyrażenie w sposób klarowny definiuje nam podmioty sponsoringu: biznes jako stronę wspierającą oraz kulturę i sztukę jako adresata działań sponsoringowych.

 

 

 

 

Szukaj
Logowanie

Raport
Raporty z badań sponsoringu kultury i sztuki opracowanych przez Fundację COMMITMENT TO EUROPE arts & business - kto sponsoruje? co sponsoruje? dlaczego sponsoruje?jak postrzegany jest sponsoring?
więcej »
Copyright 2003-2015 COMMITMENT TO EUROPE arts & businessDeveloped by 305 Studio