Wejście do galerii
Strona główna » CTE » nasza misja

nasza misja

 

 

 

 

 

Misja Fundacji:

 

"Inicjowanie współpracy oraz aktywne uczestnictwo we wzajemnym wspieraniu działań światów biznesu i sztuki"

 

 

Podstawowe cele:

 • popularyzacja współpracy pomiędzy światami sztuki i biznesu
 • tworzenie i wdrażanie programów społecznej odpowiedzialności
  biznesu za kulturę i sztukę oraz edukację
 • wytyczanie kierunków rozwoju idei arts & business w Polsce
 • promocja działań sektora prywatnego podejmowanych na rzecz kultury i edukacji

Obszary działalności:

 • sponsoring                                                                                                                   
 • CCR oraz  CSR                                                                                              
 • wolontariat pracowniczy
 • creative industries

Działalność bieżąca:

 • informacyjno - szkoleniowa (organizowanie forów, konferencji i szkoleń, a także wydawanie publikacji, celem podnoszenia świadomości oraz poszerzania wiedzy z zakresu budowania partnerstwa światów biznesu i sztuki)
 • inicjowanie, współorganizacja oraz realizacja projektów związanych ze sponsoringiem kultury i sztuki, odpowiedzialnością biznesu za kulturę i edukacji oraz działaniami prokulturalnymi
 • rozwijanie współpracy z pomiotami identyfikującymi się z misją Fundacji (przygotowanie i aktywna realizacja pakietów członkowskich dla biznesu oraz animatorów kultury i artystów.
Szukaj
Logowanie

Raport
Raporty z badań sponsoringu kultury i sztuki opracowanych przez Fundację COMMITMENT TO EUROPE arts & business - kto sponsoruje? co sponsoruje? dlaczego sponsoruje?jak postrzegany jest sponsoring?
więcej »
Copyright 2003-2015 COMMITMENT TO EUROPE arts & businessDeveloped by 305 Studio