Wejście do galerii
Strona główna » Prawo / podatki » Podatkowe aspekty a & b

Regulacje podatkowe sponsoringu

 

Przepisy o podatkach dochodowych dotyczących osób fizycznych lub prawnych w Polsce pozwalają przedsiębiorcom zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na sponsoring, gdy spełnione są określone warunki.

Sponsoring może przybrać formę świadczenia dwustronnego, wówczas strona przekazująca środki na wskazany cel oczekuje świadczenia wzajemnego i działa w celu zwiększenia swoich przychodów. W tym przypadku wydatek ma zwykle na celu promocję firmy, wzmacnia jej renomę i wizerunek. W praktyce sponsoring jest rozumiany jako odpłatne świadczenie wykonywane na rzecz sponsorowanego, w zamian za zobowiązanie do reklamowania, promowania sponsora lub jego produktów lub usług w uzgodniony przez strony sposób lub informowania o nich. Jeżeli jednak jest to przekazanie określonej kwoty na cele statutowe sponsorowanego bez wskazania świadczenia wzajemnego, możemy mieć do czynienia z darowizną.

 Zwykle sponsor przekazuje kwotę pieniędzy na organizację projektu, organizację imprezy dziecięcej czy imprezy dla dorosłych lub przekazuje nagrody w konkursie, określony sprzęt służący realizacji zadań przez sponsorowanego, czy też świadczy usługi służące organizacji imprezy. Wówczas oczekuje prezentacji jej znaku czy informacji o sponsorze w formie uzgodnionej przez strony. W tym przypadku wydatki sponsora są zbliżone do wydatków na reklamę i podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Sponsoring odgrywa ważną rolę w umacnianiu znaku firmowego lub nazwy firmy u potencjalnych klientów. Aby móc zastosować optymalizację podatkową, a więc, aby koszty mogły być odliczone od podatku, musi zaistnieć związek przyczynowy pomiędzy poniesionymi kosztami a oczekiwanym przychodem.  

W przypadku wszelkich datków i dotacji, gdy darczyńca nie oczekuje świadczenia wzajemnego mamy do czynienia z darowizną. Darowizny przekazane uznanym i zarejestrowanym w sądowym rejestrze organizacjom na cele tzw. pożytku publicznego pomniejszają podstawę opodatkowania do wysokości nie przekraczającej określonego limitu dochodu. Warto podkreślić, że polskie przepisy zezwalają na odliczenia podatkowe, gdy darowizna jest przekazywana na rzecz równoważnych organizacji pożytku publicznego w państwach Unii Europejskiej lub należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przepisy przewidują jednak warunek m.in. istnienia uprawnienia wynikającego z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych do uzyskania informacji o organizacji przez polskie organy skarbowe. Przez cele pożytku publicznego należy rozumieć także działalność w zakresie nauki, edukacji, sztuki, kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji. Organizacje pożytku publicznego korzystają z wielu przywilejów (np. zwolnień podatkowych), ale są zobowiązane do wprowadzenia specjalnych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz zapewniających przejrzystość działalności i finansów.

 Osoby fizyczne mogą żądać przekazania 1% podatku wykazanego w zeznaniu podatkowym rocznym na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Na płaszczyźnie VAT klasyfikacja czynności sponsora uzależniona jest od przedmiotu świadczenia. Jeżeli sponsor przekazuje sponsorowanemu pieniądze i nie oczekuje świadczenia, wówczas czynność ta nie podlega opodatkowaniu. W przypadku, gdy mamy do czynienia z dostawą towarów lub świadczeniem usług wówczas czynność taka rodzi określone skutki na gruncie VAT.

Szukaj
Logowanie

Raport
Raporty z badań sponsoringu kultury i sztuki opracowanych przez Fundację COMMITMENT TO EUROPE arts & business - kto sponsoruje? co sponsoruje? dlaczego sponsoruje?jak postrzegany jest sponsoring?
więcej »
Copyright 2003-2015 COMMITMENT TO EUROPE arts & businessDeveloped by 305 Studio